Program – základní principy

Svobodní si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, která chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti. Systém přerozdělování a rozhodování by měl být decentralizován a přenesen blíže k občanům. Krajská samospráva musí být veřejnou službou pro všechny občany.

Jihočeští Svobodní respektují realitu, v jaké se kraje nacházejí a tomuto stavu chtějí přizpůsobit své politické jednání. Přesto, že odmítáme podnikání kraje, přerozdělování, dotace a další podobné zásahy státu/kraje do ekonomiky,  uvědomujeme si, že jejich rušení musí být prováděno postupně, uvážlivě a změny musejí být provedeny primárně na úrovni státní. Jinými slovy, cyklus „stát bere“ – „kraj dává“ musí být přerušen ve fázi „stát bere“.

Z tohoto důvodu může být přístup Jihočeských Svobodných mírně odlišný od přístupu Svobodných na republikové úrovni.

Obecné postoje Svobodných

1. Vyrovnaný rozpočet
Budeme vždy prosazovat vyrovnaný rozpočet, aby se dál nepřenášely dluhy na naše děti.

2. Průhledná  správa, průhledné hospodaření i zadávání veřejných zakázek
Vše, co se děje ve veřejné správě za veřejné peníze, má být plně transparentní s možností přímé kontroly občana. Jednací řád zastupitelstev musí být procedurálně nastaven tak, aby se včas mohli i občané seznámit s připravovanými body veřejného jednání a měli možnost se k nim zavčasu ve lhůtě vyjádřit. Smlouvy na veřejné zakázky nesmí obsahovat povinnost mlčenlivosti nebo odvolání se na obchodní tajemství. Kraje nemají podnikat a deformovat tržní prostředí.

3. Z přebytků splácet dluhy
Veřejná správa je určena pro dobré zabezpečení podmínek života občanů, ale nemá suplovat podnikatelské aktivity. Z přebytků se mají postupně hradit dluhy, které zbytečně zatěžují daňové poplatníky a jejich děti.

4. Lidové veto
Svobodní navrhují lidové veto, tedy možnost občanů zrušit lidovým hlasováním špatné rozhodnutí krajského zastupitelstva. Zastupitelská demokracie nesmí být zneužívána
k zadlužování či navyšování daní.

Touto filosofií Svobodných budeme přistupovat k záležitostem krajské samosprávy.

Konkrétní programy pro jednotlivé volby naleznete na stránce –
www.jihoceskykraj.svobodni.cz/volby/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Chcete nás podpořit? Sdílejte. Děkujeme!